לרשות הסדנה המכנית ניסיון רב בתכנון ובייצור תבניות לחלקי סיליקון, בכבישה
בטמפרטורה גבוהה כולל ייצור חלקי סיליקון מחומרים המאושרים לשימוש רפואי.

התבניות מאפשרות ליווי תקין של תהליך הפיתוח תוך קבלת חלקים בעלי תכונות וגאומטריות אמתיות כבר
בשלב הפיתוח ובכך לחסוך זמן ולמזער סיכונים.